Přeskočit navigaci

ZivotNanecisto.cz


Cyklus zážitkových kurzů určený dětem z dětských domovů a jiných zařízení náhradní výchovy simulující důležité životní situace samostatného života.

Nejbližší kurz

na téma "A CO DÁL" proběhne v termínu 13-15. října 2017

A co se dělo na posledním kurzu

28.05.2017 - téma: PRÁCE

O víkendu se na Mařaňáku hned třináct statečných utkalo se saní jménem Pracovní pohovor, aby každý hned den poté mohl otestovat svého Šéfa i Dispozice k Práci.

Dříve realizované kurzy