Přeskočit navigaci

ZivotNanecisto.cz


Cyklus zážitkových kurzů určený dětem z dětských domovů a jiných zařízení náhradní výchovy simulující důležité životní situace samostatného života.

Nejbližší kurz

10.-13. května 2018, téma: Vztahy

A co se dělo na posledním kurzu

26.04.2018 - téma: A co dál?

Jedenáct dětí, jedenáct příběhů, očekávání a životních přání. Na dubnovém kurzu se intenzivně pracovalo a všichni účastníci si vedli skvěle.

Dříve realizované kurzy