Přeskočit navigaci

ZivotNanecisto.cz


Historie

Život nanečisto má za sebou více než desetiletou existenci. Zakladatelem projektu i nositelem know-how je nezisková organizace Múzy dětem, která se věnuje aktivitám zacíleným na děti s dětských domovů již od roku 2003. První, přípravný kurz, se konal na podzim roku 2005. První dva roky jsme se snažili vtěsnat všechna aktuální témata tzn. Domácnost, Práce a A co dál? do jediného víkendu. To se ukázalo příliš náročné jak pro tým, tak především pro samotné účastníky – návod na život ve 3 dnech!

Od roku 2007 už patřil každému tématu samostatný víkend. Bylo více času na seznámení, motivaci, hry a hlavně zážitky. Jeden cyklus kurzů se rozložil téměř do celého roku, získali jsme ten pravý čas na přípravu do „Životů na čisto“. A zanedlouho jsme, vzhledem k aktuálnosti a poptávce po tématu, přidali i čtvrtý kurz nesoucí podtitul Vztahy.

V začátcích se na projektu vedle Múz dětem podíleli mj. organizace Prázdninová škola Lipnice, SES – SEBE-SPOLU, Malé Vinohradské divadlo a nespočet vychovatelů z Dětských domovů ležících po celé České republice.

Sami vychovatelé hrají nesmírně důležitou roli v přípravě dětí z ústavní výchovy na samostatný život. S tímto vědomím jsme realizovali téměř desítku víkendových kurzů určených pouze vychovatelům. Cílem bylo je motivovat a ocenit, dodat zásobu aktivit, her a dalších nástrojů pro jejich práci, aktivní odpočinek, sdílení zkušeností i možnost osobní intervize s přítomnými terapeuty.

Od roku 2014 je tým Života nanečisto sjednocený a stabilní, složený z šesti lektorů (z toho 2 psychoterapeutů), technika a kuchaře, kteří realizují zpravidla jeden cyklus Života nanečisto v kalendářním roce.

Od roku 2016 je projekt posílen o novou partnerskou organizaci – Mimo domov, která převzala roli realizátora a garanta.

A na to jak se na kurzech máme, co děláme a jak šel čas, se můžete podívat níže v jednotlivých mini reportech z uplynulých let…